Permalinks aanpassen

Om je permalinks aan te passen ga je in WordPress naar Instellingen » Permalinks en een formaat te kiezen.

Standaard zal een permalink er uit zien als www.domeinnaam.nl/?p=31. het getal is de zogenaamde pagina ID. Dit geeft Google geen informatie over je pagina. Veranderen de permalink in de berichttitel met eventueel ook nog de categorie in de URL.

Dat gebeurt ook als je de permalink verandert van  /%postname%/naar /%category%/%postname%/

De nieuwe permalinkstructuur zal er voor zorgen dat de URL direct al een idee geeft over de pagina.


Ook interessant