test444444

Ons land telt ruim 700.000 zzp’ers en dat worden er de komende tijd alleen maarmeer. En al die 700.00 zzp’ers willen de aandacht trekken van potentiële klanten– net als ‘gewone’ bedrijven. Een aantrekkelijke website is daarbij onmisbaar.

Hieronder volgt een samenvatting Aartjan van Erkel’s boek: Verleiden op internet


Geen welkom

‘Welkom op onze website’ klinkt uitnodigend, maar is niet handig op de home-page, stelt Aartjan van Erkel, auteur van het boek Verleiden op internet: ,,Een welkomstwoord neemtvaak een prominente plaats in, maarheeft voor bezoekers weinig waarde.Liever lezen ze wat het bedrijf doet, enwaartoe de site dient.”Een andere reden is Google. De zoek-machine kijkt naar de opvallendste tek-sten op een site om te ontdekken waar-over deze gaat. Door geen algemeenwelkomstwoord, maar een informatieftekstje met goede zoekwoorden teplaatsen, wordt niet alleen voor de ge-bruiker, maar ook voor Google duidelijkmet wat voor bedrijf het te makenheeft. Staat er ‘skip intro’ op jehomepage? Haal dan meteen zelf zo’n intro maar weg.

Gebruik bananen

‘Bananen’ wijzen gebruikersde meest logische route opeen website. Van Erkel: ,,Een banaan is een visueel element op de pagina dat ergopvalt en erom vraagt aangeklikt teworden, meestal een button.” Vaak staan er verschillende buttons op web-pagina’s, want zonder ziet zo’n pagina eruit als een doodlopende weg. De ba-naan is de button waarvan je het liefst wil dat erop wordt geklikt en altijdvoorzien van een opschrift. ‘Kijk hoe het werkt’, ‘Bestellen’, ‘Verzeker je auto’. Maar: niet meer dan één banaan per pagina, anders ontstaat keuzestress bijde bezoeker. Zorg dat het klikt Mensen zijn van nature twijfelaars, zeker als het om transacties op internet gaat. Zorg daarom voor geruststellende informatie in de buurt van de be-slisknop, bijvoorbeeld door antwoord op een veelgestelde vraag te geven, of door het aantal al verkochte exemplaren te melden. Zo meldt de site van Albert.nl vlak-bij de button ‘Naar de kassa’ niet voor niets dat ‘Albert tot in de keuken bezorgt.’ Een hele geruststelling voor klanten die op vierhoog wonen.

Wit mag

Het is verleidelijk eenwebsite op te fleuren metverschillende kleuren, lettertypes en achtergronden. Niet doen, maant Van Erkel: ,,Een rustige site, liefst met witte achtergrond enzwarte letters, leest het prettigst. Teveel strooien met kleur en lettertypes komt amateuristisch over.” Gebruik witruimtes voor rust en overzicht. Door ergens lege ruimte omheen te zetten, kun je benadrukken dat dat item belangrijkis. Gebruik hooguit één accentkleur.

Gebruik beelden

Bezoekers willen weten: waargaat deze site over? Beeldmateriaal speelt daarbij eengrote rol. ,,Bezoekers van een site zijn functioneel bezig,’’zegt Van Erkel. “Ze hebben geen behoefte aan algemene sfeerbeelden, maar willen weten: wat zijn de succes-nummers van dit bedrijf? Zorg dus voor realistische foto’s die laten zien wat je als bedrijf doet.”

Stimuleer doorklikken

Je wilt dat bezoekers op je site door blijven klikken, steeds verder het verkoopproces in. Dit kun je beïnvloeden met foto’s van personen. ,,Mensen kijken graag naar gezichten en ogen van andere mensen. Door een foto van iemand op de pagina te zetten, die in de richting van het klikpunt of van belangrijke tekst kijkt, stuur je de blik van je bezoeker ook die kant op.” Ook afbeeldingen van een beweging in de goede richting hebben dit effect.

Spreektaal prikkelt

Deftig taalgebruik is een valkuil waar veel ondernemers intrappen, zegt Van Erkel:,,Voor een klant is je site veel herkenbaarder als die klinkt zoals jij bent. Hoe zou je je werkzaamheden uitleggen als je tegen een vriend praat?’’ Uit onderzoek blijkt dat de hersenen extra worden geactiveerd als er in spreektaalwordt geschreven. En mensen letten beter op wanneer ze direct met u of jijworden aangesproken.

Slimme lijstjes

Gebruik lijstjes, maar maak zeniet te lang. Gemiddeld kunnen mensen maximaal zeven dingen tegelijk onthouden in hun korte-termijngeheugen. Lijstjes helpen een pagina overzichtelijk te maken. ,,Bezoekers lezen vaak scannend,’’ zegt VanErkel. ,,Hun ogen gaan via een F-vormigpatroon over de pagina. Lange lappentekst (‘bakstenen’) zijn daarom ongeschikt voor internet.’’

Schaarste verkoopt

Mensen worden geprikkeld door schaarste. Dat houdt een risico op verlies in, en dat vinden weniet prettig. ,,Als we niet op tijd zijn, zou onze kans wel eens verkeken kunnen zijn,” legt Van Erkel uit. ,,Je kunt hierop inspelen door niet te melden hoevéél tijd of producten je nog hebt, maar juist hoe wéinig nog maar.’’ ‘Nog enkele plaatsen’, ‘op=op’ of ‘nog 8 stuks op voorraad’.

Geef cadeaus

Ondernemers vinden het vaak eng, maar het werkt echt, zegt Van Erkel: ,,Geef iets cadeau zonder dat de klant daar iets voor hoeft te doen. Dat geeft hem het gevoel bij jou in het krijt te staan en dat hebben mensen niet graag. De kans is groot dat ze dan iets teruggeven.” Het cadeau moet betekenisvol zijn, maar hoeft niet materieel te zijn of veel geld te kosten. ,,Als de bezoeker onverwacht waardevolle informatie krijgt, wordt dat ook als cadeau ervaren. Door gratis kennis te delen, maak je je waarde als bedrijf pas echt duidelijk.