4 leerstijlen van Kolb Intelligentietheorie Gardner webdesign

De 4 leerstijlen van Kolb gaan over leren. Het leerproces kun je je voorstellen als een proces van 4 fasen die altijd in dezelfde volgorde worden doorlopen.

Logo cursus traing wordpress

4 leerstijlen van Kolb Intelligentietheorie Gardner webdesign

4 leerstijlen en fases van Kolb

Iedereen heeft een persoonlijke leef- en leerstijl, dus een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het fijn vinden om te leren door veel vragen te stellen. Anderen zijn echte doeners, zij willen het liefst meteen met iets aan de slag. Tijdens onze cursussen houden we hier rekening mee.

Het leerproces kun je je voorstellen als een cyclisch proces van 4 fasen die idealiter altijd in dezelfde volgorde (maar niet altijd vanuit hetzelfde beginpunt) worden doorlopen. Mensen hebben echter voorkeuren voor bepaalde fasen uit die cyclus: ze beginnen bij voorkeur in één bepaalde fase of besteden er de meeste tijd aan. Een mathematicus bijvoorbeeld zal veel tijd besteden aan abstracte begripsvorming, terwijl een bedrijfsleider zich eerder zal richten op het in de praktijk toetsen van ideeën.


LeerstijlKernwoordenLeert het beste van...
Doen | AccomoderenWat is er nieuw? Ik ben in voor alles in.directe ervaringrn | dingen doen, nieuwe ervaringen | het oplossen van problemen | in het diepe gegooid worden met een uitdagende taak
Bezinnen | DivergerenIk wil hier graag even over nadenkenactiviteiten waar ze de tijd krijgen/gestimuleerd worden | (achteraf) na te denken over acties als de mogelijkheid wordt geboden | eerst na te denken en dan pas te doen | beslissingen nemen zonder limieten en tijdsduur
Denken | AssimilerenHoe is dat met elkaar gerelateerd?gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken) | als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden | de kans krijgen vragen te stellen en de basismethodologie, logica etc. te achterhalen | theoretische concepten, modellen en systemen
Beslissen | ConvergerenHoe kan ik dit toepassen in de praktijk?activiteiten waar een duidelijk verband is tussen leren en werken | ze zich kunnen richten op praktische zaken | ze technieken worden getoond met duidelijke praktische voorbeeldenr | ze de kans krijgen dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een expert

4 leerstijlen en fases van Kolb en aanpak


4 persoonlijkheden op basis van Kolb

De leerstijlen die Kolb onderscheidt, zijn kwadranten in deze leercirkel. In de cirkel staan dus zowel de verschillende fasen in een leerproces, als de verschillende typen die iemand kan zijn.

bezinner

De bezinner kijkt hoe anderen een probleem aanpakken en denkt eerst na voordat hij iets doet. Hij ziet veel oplossingen, omdat hij een probleem vanuit veel standpunten kan bekijken. Daardoor neemt hij beslissingen soms traag.

denker

De denker is goed in logisch denken en redeneren. Hij probeert algemene regels te ontdekken en leert het liefst uit boeken. Het is belangrijker dat ideeën logisch zijn, dan dat ze praktisch uitvoerbaar zijn.

beslisser

De beslisser plant een taak en voert die uit. Hij is niet zo geïnteresseerd in theorieën. Hij doet het goed in conventionele intelligentietesten. Houdt zich liever bezig met technische problemen dan met mensen.

doener

De doener houdt van experimenteren en lost problemen op door iets uit te proberen. Hij past zich goed aan aan nieuwe situaties. Soms kan een doener drammerig overkomen in zijn dadendrang.


Leerstijl Kolb | Doe waar je niet goed in bent

Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al goed of sterk in zijn. Hij pleitte er voor dat mensen ook aandacht zouden besteden aan manieren van leren waarin ze minder goed zijn. De leercyclus kan dan meer volledig en evenwichtig doorlopen worden, waarbij elke fase de aandacht krijgt die ze verdient. In een groep zorgt de diversiteit van bijdragen van de verschillende groepsleden er meestal voor dat dit het geval is.

In opleidingen ligt het accent vaak vooral op overdenking en theorievorming (dus: assimilerende leerstijl). Je leert hoe dingen samenhangen en hoe je ze in een theoretisch kunt zien. Aan de andere fasen van de leercyclus, experimenteren en ervaren (accomoderende leerstijl) wordt meestal minder aandacht besteed. Door het jarenlang moeten werken volgens één bepaalde leerstijl verandert de leerstijl. Daarom hebben veel studenten als gevolg van hun ervaringen op school en universiteit een overdenkende en theoretiserende leerstijl. Allround-leerders zijn mensen die alle vier de leerstijlen beheersen. Het leren beheersen van al deze leerstijlen is nu wat men vaak noemt ‘leren te leren'.

Tijdens onze WordPress cursussen bieden we een uitgebreide en uitgebalanceerde lesmethode waarbij iedereen goed aan bod komt.Meervoudige Intelligentietheorie (MI) van Gardner

Volgens Howard Gardner beschikt ieder mens over andere en meerdere intelligenties. Sommige zijn heel goed ontwikkeld, andere zijn minder ontwikkeld. Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Het gaat er dus niet om hoe knap je bent, maar hóe je knap bent. In deze animatie wordt de Meervoudige Intelligentietheorie (MI) van Gardner uitgelegd.


Meer informatie over 4 leerstijlen van Kolb Intelligentietheorie Gardner webdesignof info?

Wil je meer informatie? Veel bezoekers met interesse in 4 leerstijlen van Kolb Intelligentietheorie Gardner webdesign bekeken ook de onderstaande handleidingen:


Scroll naar boven