Wil je een prijsopgave voor het maken van een site.
Vul het onderstaande in zodat we uw wensen en vereisten weten.
Gegevens zijn louter administratief en 100% vertrouwelijk (beloofd!).


Gegevens

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Voornaam:

Achternaam:

E-mail:

Telefoon / Mobiel nummer (kan wel, hoeft niet)

Plaats:


Opdracht

Projectnaam / Referentienummer:

Korte omschrijving van de opdracht:

Doel van de opdracht:

Aanvang project:

Afronding werkzaamheden:

Inschatting hoeveelheid pagina's van te bouwen site:

Inschatting hoeveelheid afbeeldingen site:

Aantal gebruikers van het CMS:

Onderhoudscontract
Site na de lancering zelf onderhouden of een onderhoudscontract afsluiten en laten doen?

Overige bijzonderheden:


Alles aangevinkt en ingevuld? Zo ja, dan wordt de verzendbutton zichtbaar.