Adminimize WordPress plugin backend aanpassen rol en gebruiker

Adminimize WordPress plugin backend aanpassen rol en gebruiker

De Adminimize WordPress plugin maakt het mogelijk onderdelen in het WordPress menu onzichtbaar te maken, afhankelijk van de gebruikersrol. Heel handig als je een WordPress site maakt voor een opdrachtgever.

In WordPress zitten veel elementen die de meeste mensen nooit gebruiken. De Adminimize plugin is ontwikkeld door één van mijn favoriete plugin ontwikkelaars Frank Bültge. Deze plugin maakt het mogelijk bepaalde onderdelen in het WordPress menu onzichtbaar te maken, afhankelijk van de gebruikersrol. Dit is ideaal voor web-designers die gedeelten voor hun opdrachtgevers willen verbergen omdat deze dit toch niet zullen gebruiken.
Dit is handig als je het Pareto principe doorhebt.

WordPress met meerdere gebruikers en medewerkers en hun rechten

Je kan meerdere gebruikers aanmaken en vervolgens verschillende rechten en rollen toekennen aan iedere gebruiker of gebruikersgroep. Lees alles hierover in deze handleiding:
Meerdere WordPress gebruikers, medewerkers, rollen en rechten

Bezoek de Adminimize WordPress plugin:

wordpress.org/plugins/adminimize


adminimize wordpress plugin


Lees eerst de handleidingen over WordPress gebruikers en bevoegdheden: