Belastingvoordeel

Belastingvoordeel


Particulieren

Werkenden en werkzoekenden kunnen alle studiekosten (buiten de belastingvrije som) fiscaal aftrekken, op voorwaarde dat hun studie aantoonbaar bedoeld is om inkomsten te werven of te reïntegreren in een ander beroep. Tot studiekosten worden alle kosten gerekend, die worden gemaakt voor de studie. Alles is aftrekbaar dat aantoonbaar nodig is voor de opleiding. Bijvoorbeeld

  • lesgeld, cursusgeld, examengeld
  • boeken, documentatie
  • schrijfgerei, schriften, mappen, etc.
  • computerhardware en software.

Voor computers en software geldt dat er de aftrek gelijk is aan het jaarlijks toegestane af te schrijven bedrag. Alle studiekosten mogen afgetrokken worden tegen het voor jou relevante belastingtarief (tussen 32% en 52%). Er geldt voor particulieren slechts één beperking: er is een drempelbedrag ingesteld van € 500,-. Alle kosten boven de 500 euro zijn dus volledig aftrekbaar.

Meer info kun je ook vinden op de site van de overheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/inkomstenbelasting/scholingsuitgaven


Rekenvoorbeeld voor particulieren

In dit voorbeeld gaan we uit van iemand die gemiddeld 52% loonbelasting betaalt. De cursist koopt een iMac en volgt gedurende een aantal weken een aantal WordPress cursussen op maat. De cursus bestaat uit 4 dagen privéles en is op maat samengesteld. Gekozen wordt voor de volgende cursussen:

  • 1 dag WordPress beginners (de basis van wordpress onder de knie)
  • 1 dag WordPress gevorderden (dieper ingaan op WordPress en op specifieke wensen)
  • 1,5 dag WordPress voor vormgever (de website kan naar believen worden vormgegeven en ingericht)
  • 0,5 dag Zoekmachine-optimalisatie (de website is goed vindbaar voor google)

Daarbij komt een strippenkaart bestaande uit 20 strippen (10 uur assistentie) zodat de cursist over een langere periode nog professionele back-up heeft in geval van nood. Op deze manier is de cursist in staat zelf zijn site te bouwen en te onderhouden. De totale kosten zijn 2000 euro. Het rekenvoorbeeld is alsvolgt:


[columns width=”460″]
Kosten opleiding t.b.v. reïntegratie (cursussen WordPress) :
Kosten hardware (bijvoorbeeld een iMac) en software :


Totaal onkosten :
Drempelbedrag :


Totaal bruto studiekosten (minus drempelbedrag) :
Aftrek o.b.v. belastingcategorie (52%) :
Effectieve netto studiekosten : [/columns]

[columns width=”80″ last=”true”]
€ 2000,-
€ 1750,-


€ 3750,-
€ 500,-


€ 3250,-
€ 1690,-
€ 1560,-
[/columns]


De kosten voor de imac + cursussen bedragen dan in totaal slechts €2060,- (€3750 minus €1690 belastingaftrek).

Verondersteld dat de cursist de iMac toch al zou aanschaffen (ook voor privégebruik, dan bedragen de kosten de cursussen, inclusief een goed uitziende en functionerende website, je maar €310 (€2060,- minus €1750,-) in plaats van €2000. De fiscus betaald dan dus bijna €1700 mee aan alle cursussen en de website op maat.

Zelfs als je in de laagste belastingcategorie zit, bespaar je volgens het bovenstaande voorbeeld ook tenminste €1000!


Bedrijven en Instellingen

De voordelen zijn voor bedrijven groter dan voor particulieren.
Bedrijven kunnen de BTW verrekenen en hebben niet te maken met een drempelbedrag.

Personeel en ondernemers en personeel scholing volgen die de organisatie ten goede komen. Ze genieten volledige scholingsaftrek op studiekosten. De ARBO-wet schrijft voor dat elke onderneming of instelling verplicht is om het personeel (bij) te scholen/trainen. Hoewel het geen vaart zal lopen kunnen bedrijven en instellingen die zich niet aan deze wetgeving houden mogelijk een boete verwachten die gebaseerd wordt op de laatste 5 boekjaren.


Informatie over belastingvoordeel

Wil je meer weten over de belastingvoordelen of over cursussen? Neem gerust contact op.

Scroll naar boven