Kmo portefeuille subsidie WordPress opleiding Vlaanderen Belgie

Kmo portefeuille subsidie WordPress opleiding Vlaanderen Belgie

Logo cursus traing wordpress

Kmo portefeuille subsidie WordPress opleiding Vlaanderen Belgie

De kmo-portefeuille is een steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze een , training, cursus of advies aanvragen bij een geregistreerde dienstverlener.

Hoeveel KMO subsidies kun je krijgen?

Kleine ondernemingen kunnen 30% bekomen tot een maximum van €7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie tot een maximum van €7.500 op jaarbasis. De BTW wordt niet gesubsidieerd en moet direct aan de dienstverlener betaald worden.

KMO subsidie aanvragen voor WordPress training of opleiding

Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet je online een aanvraag indienen en vervolgens een bedrag storten in uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kun je de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.
Raadpleeg op vlaio.be de procedure voor het aanvragen van subsidies.


Voorwaarden voor subsidie via de kmo-portefeuille voor je onderneming

Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

 • Kmo onderneming

  Je onderneming is een kmo of je beoefent een vrij beroep.
  Een kmo is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

  Een kleine onderneming (ko) is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.

  Een onderneming die vaststelt dat zij op het laatst afgesloten boekjaar de criteria overschrijdt, verliest de hoedanigheid van kmo (of van ko) slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.

 • Aanvaardbare rechtsvorm

  Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm. Dit zijn:

  • De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
   • De eenmanszaak
   • De beoefenaar van een vrij beroep
  • Handelsvennootschappen van privaat recht met rechtspersoonlijkheid
   • Naamloze vennootschap (nv)
   • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba, ebvba, s-bvba of bv)
   • Coöperatieve vennootschap (cvba, cvoa of cv)
   • Vennootschap onder firma (vof)
   • Commanditaire vennootschap (comm.v of comm.v.a)
   • Economisch samenwerkingsverband (esv)
   • Europese vennootschap (se)
   • Europese Coöperatieve vennootschap (sce)
   • Buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut
 • Gevestigd in Vlaanderen

  Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de werkenden in je bedrijf aan de slag.
  Wat is een “werkende” in een bedrijf? Dit is een persoon die voldoet aan één van de volgende beschrijvingen:

  -een persoon die binnen een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is en zijn activiteit uitoefent binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
  -een persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  -een natuurlijk persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
  -een helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
  -een meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)

 • Privésector

  Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.

 • Aanvaardbare hoofdactiviteit

  Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. Wat houdt dit precies in?
  De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) houdt alle bedrijfsactiviteiten bij over je bedrijf. Die hebben ook allemaal een nummer (NACEBEL-code). Staat de code van je hoofdactiviteit op de uitgebreide lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten? Dan kom je in aanmerking voor de subsidie. Wat is nu je hoofdactiviteit? Dat is de activiteit die het meest omzet genereert. Je kan dus gebruikmaken van de kmo-portefeuille als díé activiteit op de lijst staat.
  Download lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten


Voorwaarden voor subsidie via de kmo-portefeuille voor je opleiding

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest of certificaat van je dienstverlener.