Gehandicapte klaagt domino's aan incl. schadevergoeding

Logo cursus traing wordpress

Gehandicapte klaagt domino’s aan incl. schadevergoeding

Gehandicapte krijgt schadevergoeding ontoegankelijke website

Een van de belangrijkste rechtszaken over webtoegankelijkheid is eindelijk afgerond.

Op 6 juni 2022 trof Domino's Pizza, LLC, een schikking met eiser Guillermo Robles, die een visuele handicap heeft. De rechtszaak heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de handhaving van de ADA, en hoewel we de precieze voorwaarden van de schikking niet kennen, kunnen we wel enkele belangrijke conclusies trekken uit het verloop van de saga. Hieronder lichten we enkele van de belangrijkste conclusies van de zaak toe.

Daarnaast was er nog een andere rechtzaak:

Een kort overzicht van Robles v. Domino's Pizza

Robles beweerde dat de website en smartphone-app van Domino's niet toegankelijk waren voor mensen die schermlezers gebruiken, en dat de digitale producten van de pizzaketen dus in strijd waren met III van de Wet voor personen met een handicap (ADA). Een schermlezer is een softwaretoepassing die tekst op het scherm omzet in audio of braille.

Specifieke toegankelijkheidsbarrières die in de rechtszaak werden aangehaald waren onder meer:

  • Gebrek aan alternatieve tekst (ook bekend als “”) voor .
  • Lege hyperlinks zonder tekst om het doel van de link aan te geven.
  • Overbodige links die naar hetzelfde URL-adres verwijzen.

Problemen toegankelijkheid oplossen

Je leest hier enkele voorbeelden hoe je deze problemen voor oplost:

Meer over de rechtszaak Robles tegen Domino's Pizza

De zaak werd aanhangig gemaakt in 2016 en heeft de afgelopen zes jaar verstrekkende gevolgen gehad voor het digitale toegankelijkheidslandschap.

Domino's voerde aan dat de ADA niet van toepassing is op websites, omdat het Department of Justice (DOJ) geen specifieke technische normen hanteert voor webinhoud. De keten betoogde dat het ontbreken van normen het recht van de pizzaketen op een eerlijk proces volgens het Veertiende Amendement schond.

Een rechtbank verwierp de zaak, maar Robles ging in beroep bij het Ninth Circuit Court of Appeals, dat tot een heel andere conclusie kwam: De rechtbank oordeelde dat de ADA van toepassing is op websites (PDF) en dat Domino's “een eerlijke kennisgeving” had ontvangen dat haar digitale inhoud in overeenstemming moest zijn met de ADA.

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten verwierp een verzoekschrift om het oordeel van het Ninth Circuit Court te herroepen, waarmee het precedent werd geschapen dat de ADA van toepassing is op digitale inhoud – ondanks het ontbreken van geformaliseerde normen voor webtoegankelijkheid.

Nederlandse en Europese regelgeving toegankelijkheid

Info over Nederlandse en Europese regelgeving toegankelijkheid

Vechten tegen ADA-naleving is niet goed voor het bedrijfsleven

De eerste les – en misschien wel de belangrijkste – is dat vechten tegen ADA-nalevingseisen zelden goed uitpakt voor bedrijven. De beslissing om de rechtszaak aan te vechten in plaats van hun toegankelijkheidsproblemen op te lossen was dom en onverantwoordelijk. Domino's heeft misschien miljoenen dollars uitgegeven om de zaak aan te vechten, en door zich te verzetten tegen de belangrijkste non-discriminatiewet van het land hebben ze hun merk aanzienlijk beschadigd.

En hoewel we de voorwaarden van de schikking niet kennen (gewoonlijk ontvangen de advocaten een aanzienlijke vergoeding die niet bekend wordt gemaakt), werd in een besluit van 2021 inzake een verzoek om een kort geding vastgesteld dat Robles recht had op slechts $4.000 aan wettelijke schadevergoeding op grond van de Unruh Act van Californië.

Bovendien waren veel van de in de oorspronkelijke rechtszaak aangehaalde problemen vrij gebruikelijke barrières voor webtoegankelijkheid. Om deze problemen aan te pakken had Domino's website en mobiele app moeten worden bijgewerkt, maar door de wijzigingen zouden deze middelen voor veel meer consumenten toegankelijk worden.

Aangezien veel toegankelijkheidsverbeteringen de ervaring voor alle gebruikers kunnen verbeteren, is er geen zakelijke reden om de basisprincipes van inclusief ontwerp te negeren.

WCAG blijft een belangrijke norm voor ADA-naleving

In zijn klacht haalde Robles de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) aan, de internationale consensusnormen voor digitale toegankelijkheid. Destijds was de laatste versie van WCAG 2.0; momenteel is de officiële aanbeveling WCAG 2.1, en WCAG 2.2 wordt later dit jaar verwacht.

Domino's voerde aan dat WCAG niet door de ADA wordt vereist en dat de normen dus niet van toepassing waren op deze zaak. Het Ninth Circuit oordeelde dat Domino's geen wettelijke verplichting had om WCAG 2.0 te volgen – maar met een belangrijk voorbehoud:

“Robles probeert geen aansprakelijkheid op te leggen op basis van het feit dat Domino's niet voldoet aan WCAG 2.0,” schreef de rechtbank. “Robles betoogt slechts – en wij zijn het daarmee eens – dat de rechtbank naleving van WCAG 2.0 kan bevelen als een billijk rechtsmiddel indien, na ontdekking, de website en app niet voldoen aan de ADA.”

Het DOJ heeft regelmatig verwezen naar WCAG bij het onderzoeken van ADA-klachten, en bij gestructureerde schikkingen heeft het ministerie vaak geëist dat vermeende overtreders voldoen aan de WCAG Level AA vereisten.

Velen beschouwen WCAG als een niet-afdwingbare, vrijwillige norm – maar zijn het erover eens dat het een objectief instrument is om te bepalen of websites toegankelijk zijn. Het volgen van de WCAG-richtlijnen van niveau AA blijft de beste methode om naleving van de ADA en andere non-discriminatiewetten te waarborgen.

Elk bedrijf heeft verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid

Voor degenen onder ons die zich bezighouden met digitale toegankelijkheid was de uitkomst van Domino's v. Robles voorspelbaar. De DOJ heeft de mening geuit dat de ADA van toepassing is op websites, en tot op heden is de Amerikaanse rechterlijke macht het grotendeels eens met die conclusie.

Naarmate de wetgeving inzake digitale toegankelijkheid is gegroeid, zijn de verplichtingen voor particuliere organisaties begrijpelijker geworden. Bedrijven kunnen tegemoetkomen aan de mogelijkheden en verwachtingen van hun klanten door zich te conformeren aan de nieuwste WCAG-normen.

Als u meer wilt weten over de sterke zakelijke argumenten voor toegankelijkheid, praat dan met Arthur Wentzel.

We bieden ook een gratis website-toegankelijkheidsscan, die uw inhoud toetst aan de WCAG 2.1 Level AA richtlijnen.


Meer weten over Gehandicapte klaagt domino's aan incl. schadevergoedingof info?

Wil je meer informatie? Veel cursisten met interesse in Gehandicapte klaagt domino's aan incl. schadevergoeding bekeken ook de onderstaande handleidingen en artikelen:


Meer halen uit je WordPress sites

Wil je meer halen uit je WordPress sites dan nu?
Overweeg dan de volgende trainingen en adviezen:

Scroll naar boven