STAP budget WordPress cursus training opleiding UWV

Met het STAP-budget krijg je tot €1.000 subsidie voor je opleiding. Dat betekent dat je GRATIS kunt leren. Lees voordelen en nadelen van STAP.

Logo cursus traing wordpress

STAP budget WordPress cursus training opleiding UWV

UWV STAP budget en WordPress cursussen en trainingen

De meest gestelde vraag van het afgelopen jaar gaat niet over WordPress, webdesign of websites maken. Het gaat over het STAP-budget.

Voor degenen die het nog niet weten. Mensen mogen op kosten van de overheid, lees de maatschappij, 1 opleiding per jaar kiezen. Die opleiding mag maximaal 1000 euro inclusief BTW kosten.

Hebben jullie ook stap?

Het antwoord is kort en bondig:

Nee, we zijn geen STAP-aanbieder

Lees hieronder uitgebreid waarom niet. Wel hebben we in juli en augustus 2024 een paar interessante aanbiedingen met korting:

Waarom hebben jullie geen STAP?

Nu we in Nederland een klein jaar onderweg zijn met STAP is onze ervaring dat cursisten geen idee hebben welke criteria achterzit. Dit zou ook niet hoeven overigens. Om toch een beeld te geven heb ik mijn onderzoek voor cursusaanbieders hier uiteengezet.
Voel je vrij om dit artikel te delen:
www.cursuswp.com/stap

Het is door de overheid en het UWV vrijwel onmogelijk gemaakt door regelgeving om als kleinere aanbieder van cursussen en trainingen te voldoen aan de criteria.
De belangrijkste obstakels zijn:

 • Je moet aangesloten zijn bij 1 van de 6 instanties, welke ik verderop heb toegelicht. Enkele van deze 6 hebben konden het afgelopen jaar de aanvragen niet aan en kunnen geen nieuwe leden meer aannemen.
 • De gemiddelde omzet over de laatste 3 jaar moet minimaal 150.000 euro bedragen.
  Ook fijn dat men dit criteria ziet na 2020, 2021 en 2022 toen half cursusland platlag en er veel minder omzet is gemaakt.
 • Een jaarlijkse audit en contributie van vele duizenden Euro's. Je leest het verderop in dit artikel.

Ik heb alle criteria voor deelname aan STAP uitgeplozen en mijn bevindingen en schermafbeeldingen van de gezaghebbende instanties verderop in dit artikel op een rijtje gezet.
De onderwerpen van mijn onderzoek over STAP zijn alsvolgt:

 • Voordelen deelnemen aan de WordPress zonder STAP
 • Nadelen van STAP en STAP-aanbieders
 • Toelatingseisen van UWV, overheid en samenwerkende instanties

Als je meer wilt weten, lees dan gerust verder.

Waarom toch deelnemen aan de WordPress zonder STAP

Waarom toch deelnemen aan de WordPress zonder STAP? Uiteraard, je bespaart een mooi bedrag.
Je kan toch het volgende overwegen:

Met wie zit je in een groep?

Je doet mee aan een cursus. Maar wie zitten er nog meer in je cursusgroep en wie zijn de deelnemers? Als je in de groep zit met overwegend STAP-cursisten kun je je vantevoren afvragen:

 • Wat is het instapniveau van de mede-cursisten. Hebben ze dezelfde ervaring als jij of zijn ze nog beginners?
 • Wat zijn de toelatingseisen voor de deelnemer. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde aanbieder denkt:
  Ik weet niet zeker of deze cursist op zijn plek zit, qua niveau bijvoorbeeld, maar denkt, laat maar meedoen. Weer 1000 euro.
 • Wat is het type deelnemer en wat wat zou zijn/haar zijn?
  Cursisten die bij ons meedoen zijn veelal gemotiveerde ondernemers of werknemers voor wie het rendement en de baten belangrijker zijn dan de kosten. Men wil het gewoon leren, zonder te kijken wat
 • Wie is de trainer? We hebben cursisten van andere STAP-trainingen mogen ontvangen die eerder een STAP-cursus hebben gevolgd.
  Veel aanbieders kunnen de stoom niet aan. Door de grote vraag aan trainingen zijn veel aanbieders overversteld door cursisten en was men genoodzaakt een “kabouter” aan te trekken die de cursus geeft. Je kan je dus afvragen: van welke professional krijg ik les en hoe onderlegd en bevlogen is zij of hij.

Wat kost het en wat is het rendement?

Wat kost het en wat levert het op. Okay, je bespaart zeg 825 euro ex btw. Maar het kost ook veel tijd. Het aanvragen duurt enkele uren en daarnaast is het vrijnemen van je dagelijkse werk en niet actief zijn binnen je bedrijf of organisatie ook kostbaar. Daarnaast nog het volgende: als je training niet doorgaat kan je STAP-budget komen te vervangen als je deze niet op tijd verzilverd.

Tot slot: je cursus is niet gratis bij ons. We zijn ervan overtuigd dat de , basis, SEO, bootcamp en andere trainingen veel meer oplevert dan wat het kost. Niet alleen wat betreft kosten, maar vooral in van tijd. Na het volgen van een cursus heb je dit:

 • Een veel betere website. Qua ontwerp, design, vindbaarheid, en gebruikersgemak.
 • Meer bezoekers omdat je website beter in elkaar zit.
 • Sneller en efficiënter werken met WordPress
 • Minder tijd verdoen aan onderhoud door onnodige elementen te
 • Minder software kopen (thema's, plugins) door direct met de juiste betaalde en meestal gratis software te werken.

Nadelen van trainingen met STAP en STAP-aanbieders

Ik heb enkele nadelen van trainingen bij STAP aanbieders op een rijtje gezet:

Aanbieders schroeven tarieven op

Het overgrote deel van de aanbieders die in aanmerking komen hebben de tarieven stevig omhoog geschroefd. Zonder enige kwaliteitseis steekt de meerderheid van de trainers het precies in onder 1000 euro in en stift in 1 dag 1000 euro x 7 of zo binnen.

Zie het voorbeeld hieronder:

prijs omhoog cursussen trainingen door stap budget
Prijs omhoog cursussen trainingen door stap budget

Het grootste marketingbudget wint

Cursussen van aanbieders met het grootste marketingbudget winnen het van de cursussen waar het budget daadwerkelijk ingezet wordt voor de cursist.

Ik zie regelmatig op voor een “gratis” cursus HTML en CSS, allen bekostigd met de volledige STAP-.

Daarnaast zijn er handige jongens die cursisten materiaal cadeau doen wat ze zelf weer aanschaffen en aftrekken, zodat uiteindelijk vooral de belastingbetaler verliest.

Extra administratie voor STAP-aanbieders

Aanbieders van STAP-budget hebben veel meer administratieve rompslomp.
De aandacht die naar de cursist, de lesstof en cursusmateriaal zou moeten gaan, moet nu worden gericht op administratieve bezigheden.
Zeker in 2023, in een tijd waarin websites en WordPress aan verandering onderhevig zijn, door de laatste AI ontwikkelingen.

Daarnaast worden trainingen veelal duurder omdat aanbieder hiervoor extra personeel of diensten moet aantrekken.

Wij gaan lekker door zonder STAP. Aandacht voor de cursist en alles over WordPress voor de cursist staat centraal.

Studiekosten niet meer aftrekbaar

De reguliere studiekosten aftrekpost is de prullenbak in gegaan. Studenten kunnen hun collegegeld voor een universitaire master niet meer van de belasting aftrekken.

Voor de Stap-regeling waren studiekosten aftrekbaar, waardoor je (in de meeste gevallen, afhankelijk van je marginale druk) slechts 51% of minder zelf moest betalen. Dus als je een studie van €4000 deed, betaalde je ongeveer €2000 netto.

Dit bevordert relatief lage kwaliteit en kort onderwijs ipv geaccrediteerde langere studievakken.
Bijvoorbeeld: Bij de Open Universiteit valt praktisch niets binnen STAP.

Men houdt niet of weinig rekening met verandering van door nieuwe regelingen. Waardoor de rekensom van bezuinigingen niet klopt.

Vage cursussen

Ik ben verder verbaasd dat er totaal geen prikkel is voor mensen om zich af te vragen of de cursus “aquarelschilderen voor boekhouders” wel echt 1000 euro waard is?

Best wel schrijnend dat er mensen bij de overheid werken die dit verzinnen en dan niet kunnen bedenken wat de uitwerking is daarvan. Een praktijkvoorbeeld van hoever de overheid van de werkelijkheid staat i.m.o.

Die stap website vol onzin waarvan je je afvraagt wat het doel op macro-niveau is. Enkele voorbeelden:

Ondoelmatige besteding van belastinggeld

Het is geen efficiënte regeling. Ik zie niet hoe dit een doelmatige besteding van belastinggeld is. Bijvoorbeeld: geef voorrang aan mensen die werkloos zijn, en sta het gebruik alleen toe voor cursussen die de afstand tot de arbeidsmarkt aantoonbaar verkleinen. Dan kan je er in ieder geval iets nuttigs mee bereiken.

Het doel is om de achterban te kunnen vertellen dat er geld besteed is aan “lifetime learning”. Uitkomsten zijn lastig, over budgetverdeling onderhandelt het nu eenmaal veel lekkerder.

Meer overwegingen

In België werken ze met succes al jaren met opleidingscheques. Je kan er soms complete opleidingen volgen. Bijvoorbeeld van metselaar tot commercieel medewerker.

De UWV toelatingseisen voor opleiders

De toelatingseisen voor opleiders om cursussen met het Stap-budget te geven staan op de website van het UWV. Er zijn 6 criteria. De lat ligt financieel dermate hoog dat het voor kleine cursusaanbidders onhaalbaar is om aan die criteria te voldoen. Hieronder vind je de criteria van het UWV.

UWV en STAP-budget

overzicht erkende organisaties voor opleidingen stap subsidie uwv duo
overzicht erkende organisaties voor opleidingen stap subsidie uwv duo
voorwaarden voor bedrijven organisaties voor stap subsidie uwv
voorwaarden voor bedrijven organisaties voor stap subsidie uwv
voorwaarden erkenning registratie stap budget opleider uwv
voorwaarden erkenning registratie stap budget opleider uwv

Stap voor opleiders

Stap voor opleiders

Meer informatie voor opleiders

Kijk voor meer informatie voor opleiders staat op stapvooropleiders.nl

Voor vragen over het STAP-aanmeldingsbewijs, het Bewijs van Deelname of Financiële aansluitingen je van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur bellen naar 088 – 898 22 02 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Erkenning door Rijksoverheid Ministerie van OCW

Rijksoverheid OCW en stap-regeling

UWV en stap-regeling

erkende opleidingen rijksoverheid ministerie ocw stap budget subsidie
erkende opleidingen rijksoverheid ministerie ocw stap budget subsidie
stap budget subsidie aanvragen criteria ministerie ocw mbo hbo vavo
stap budget subsidie aanvragen criteria ministerie ocw mbo hbo vavo

Erkenning NRTO – Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is de brancheorganisatie voor particuliere onderwijsinstellingen, onderwijs- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC-aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO heeft ruim 900 leden.

Leden van de NRTO bieden branche- en functiespecifieke opleidingen, taalcursussen en vaardigheidstrainingen aan. Leden van de NRTO bieden ook door de overheid erkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het mbo en het hoger onderwijs (HO).

Criteria voor lidmaatschap NRTO

De criteria voor lidmaatschap van NRTO om Stap-opleider te worden zijn alsvolgt:

stap subsidie via nrto contributie voor opleiders nederlandse raad training en opleiding
stap subsidie via nrto contributie voor opleiders nederlandse raad training en opleiding

Lid worden van NRTO

Omzet: vanaf 150.000 tot 1.000.000
Contributie: € 1.500

NRTO contributie en omzeteis

Lidmaatschap en erkenning Nationaal Coördinatiepunt NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland. Het NCP NLQF is ondergebracht bij CINOP.

Het NCP NLQF heeft de volgende taken:

 • Het indelen in het NLQF (en Europees Kwalificatiekader EQF) van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Het opnemen van de ingeschaalde kwalificaties in het NLQF register.
 • Voorlichting en communicatie over het NLQF en EQF.
 • Monitoring en evaluatie van het NLQF van zowel het kwalificatiekader zelf als het invoeringsproces in Nederland.
 • Het NCP NLQF vervult een belangrijke taak bij de inschaling van kwalificaties, waarbij vertrouwen van alle belanghebbenden essentieel is. Leden van de Programmaraad, Kwaliteitscommissie en Inschalingscommissie verklaren daarom hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere wijze te vervullen. Zie ook de moreel-ethische verklaring van het NCP NLQF.

Het NCP NLQF wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Europese Commissie. Aanvragende organisaties betalen een vergoeding voor zowel de geldigheidsbeoordeling als de inschaling.

Criteria voor lidmaatschap Nationaal Coördinatiepunt NLQF

De criteria voor lidmaatschap van Nationaal Coördinatiepunt NLQF om Stap-opleider te worden zijn alsvolgt:

stap budget subsidie aanvragen ncp nlfq nationaal coordinatiepuntstappenplan
stap budget subsidie aanvragen ncp nlfq nationaal coordinatiepuntstappenplan
stap subsidie aanvragen opleiders procedure van ncp nlfq lidmaatschap
stap subsidie aanvragen opleiders procedure van ncp nlfq lidmaatschap

Lid worden van NLQF

Aanvraag audit lidmaatschap: € 7.500

Contributie: € 2.500 (per kwalificatie)

NLQF contributie en omzeteis

NLQF aanvragen

Sector of brancheorganisatie

Erkend door een sector-en brancheorganisatie (PDF)

stap budget subsidie aanvragen voor opleiders bij branche organisatie
stap budget subsidie aanvragen voor opleiders bij branche organisatie

Cedeo lidmaatschap

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instelling voor de HR-sector. Op basis van periodieke klanttevredenheidsonderzoeken onder afnemers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid.

Organisaties met een Cedeo-erkenning worden opgenomen in het register van HR-dienstverleners met een nieuwe of vernieuwde Cedeo-erkenning. Dit register is openbaar en te raadplegen op deze website.

Cedeo is onderdeel van LRQA Nederland, een wereldwijde autoriteit op het gebied van certificering, kwaliteit en .

Criteria voor lidmaatschap voor CEDEO

De criteria voor lidmaatschap van Nationaal Coördinatiepunt NLQF om Stap-opleider te worden zijn alsvolgt. De minimale omzet moet 250.000 euro bedragen. Zie hier de criteria van de Cedeo website:

procedure van cedeo lidmaatschap aanvragen opleiders stap subsidie
procedure van cedeo lidmaatschap aanvragen opleiders stap subsidie

Cedeo stapbudget

lr.org

Cedeo klanttevredenheid

CPION

CPION is de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op het wetenschappelijk/hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs en voor nascholingscursussen.

CPION lidmaatschap en stap-budget voor opleiders

De onderstaande tekst lees je op de site van CPION. Hilarisch.

CPION Stap

De laatste tijd zijn we overvallen door de impact van de STAP-regeling.
Vele honderden opleidingsinstituten proberen een veelheid aan cursussen via CPION getoetst te krijgen om STAP-subsidie beschikbaar te krijgen voor deelnemers.
Onze organisatie is daar niet op ingericht en dreigt volledig ontwricht te worden.

stap subsidie aanvragen cpion lidmaatschap en criteria opleiders
stap subsidie aanvragen cpion lidmaatschap en criteria opleiders
stap subsidie aanvragen opleiders criteria onderneming cpion
stap subsidie aanvragen opleiders criteria onderneming cpion

Tot slot over het STAP-budget

Het vreemde vind ik dan ook nog dat de 1000 euro rechtstreeks wordt overgemaakt naar de opleider.

De eigenaar van 1 van de grootste opleiders Salta Groep, Robert van Zanten wrijft zich in zijn handen, vermoed ik.
Dat de NMa/ACM een dergelijk monopolie hebben laten ontstaan, vind ik onbegrijpelijk. En met ons, vele duizenden andere kleinere opleiders.
We gaan zien hoe het de komende jaren verdergaat met het STAP-budget.

Links over STAP subsidie

https://www.groene.nl/artikel/de-overheid-schiet-met-hagel


Meer informatie over STAP budget WordPress cursus training opleiding UWVof info?

Wil je meer informatie? Veel lezers met interesse in STAP budget WordPress cursus training opleiding UWV bekeken ook de onderstaande artikelen:


Scroll naar boven