Pagina-ID bericht-ID categorie ID vinden in WordPress handleiding

In deze handleiding leg ik uit hoe je snel de verborgen pagina-ID, bericht-ID of Categorie-ID kunt vinden in WordPress. Wat is een WordPress-pagina-ID en bericht-ID? WordPress geeft elk deel van de inhoud op je site een eigen uniek ID-nummer. ID staat voor Identification Number (identificatienummer). Dit is een uniek getal […]

Pagina-ID bericht-ID categorie ID vinden in WordPress handleiding Meer info »

Info Pagina-ID bericht-ID categorie ID vinden in WordPress handleidingdoor Arthur Wentzel

Meer info over Pagina-ID bericht-ID categorie ID vinden in WordPress handleiding