selector in css

Info Meer elementen selecteren css op basis van hun bronvolgorde formule:nth-of-type selector en WordPress tips. Update januari 2024

Meer elementen selecteren css op basis van hun bronvolgorde formule:nth-of-type selector

Met de :nth-of-type selector kun je een of meer elementen selecteren op basis van hun bronvolgorde, volgens een formule. Het is gedefinieerd in de CSS Selectors Level 3 spec als een “structurele pseudoklasse”, wat betekent dat het wordt gebruikt om inhoud te stylen op basis van de relatie met bovenliggende […]

Meer elementen selecteren css op basis van hun bronvolgorde formule:nth-of-type selector Meer info »

Info over Meer elementen selecteren css op basis van hun bronvolgorde formule:nth-of-type selectordoor Arthur Wentzel

Info over Meer elementen selecteren css op basis van hun bronvolgorde formule:nth-of-type selector

CSS selectors overzicht om de HTML-elementen te stijlen

Wat is een selector in CSS en html? Een CSS selector is het eerste deel van een CSS regel. Het is een patroon van elementen en andere termen die de browser vertellen welke HTML elementen geselecteerd moeten worden om de CSS eigenschap waarden in de regel op toegepast te krijgen.

CSS selectors overzicht om de HTML-elementen te stijlen Meer info »

Meer info over CSS selectors overzicht om de HTML-elementen te stijlendoor Arthur Wentzel

Meer over CSS selectors overzicht om de HTML-elementen te stijlen

Scroll naar boven