Website toevoegen aan Google analytics | statistieken bekijken

Leer hoe je je website aan uw Google-account kunt toevoegen voor het gebruik van Google Analytics. Let op dat u moet kunnen bewijzen dat je de eigenaar bent van de site om deze toe te voegen aan uw Google-account.

Een nieuwe property toevoegen voor Google analytics

Om een nieuwe property toe te voegen:

1Open de keuzelijst met eigenschappen

Open de keuzelijst met eigenschappen in een willekeurige zoekconsolepagina.

2Toevoegen van een eigenschap

Selecteer + Toevoegen van een eigenschap in de dropdown.

3Kies het type eigenschap

Kies het type eigenschap dat u wilt toevoegen:

 • Domeinnaam
  De volgende URL’s zijn allemaal geldige domeineigendomsdefinities:
  – voorbeeld.com
  – support.m.voorbeeld.org
  www wordt genegeerd. Als u www aan de naam van uw property toevoegt, wordt de www genegeerd. Als u bijvoorbeeld www.voorbeeld.com opgeeft als uw eigenschaps-URL, wordt de eigenschap gemaakt als example.com.
 • URL-prefix eigenschap
 • Google-hosted eigendom

4Verificatiemethoden

U krijgt een selectie van verificatiemethoden die u kunt gebruiken voor uw property. Wanneer u een verificatiemethode kiest in Search Console krijgt u de vereiste verificatiestappen voor die methode te zien. U kunt direct verifiëren of uw instellingen opslaan en het proces later hervatten:
Om direct te verifiëren volgt u de beschreven verificatiestappen zonder het popup-venster te sluiten en klikt u vervolgens op Verifiëren in het popup-venster. Als het enige tijd duurt om deze stappen uit te voeren, kunt u altijd uw instellingen opslaan en het proces later hervatten (zie volgende).
Om het proces te pauzeren en later te hervatten, klikt u op Verifiëren om uw huidige status op te slaan, de popup te sluiten en uw site te controleren wanneer het u uitkomt. Nadat u de vereiste verificatiestappen hebt uitgevoerd, voltooit u de verificatie door de opgeslagen (maar niet geverifieerde) eigenschap in de eigenschappenselector in de navigatiebalk te selecteren en Verifiëren te selecteren.

5Google Analytics UA code met 9 cijfers

Als je een Google Analytics Account(naam) hebt aangemaakt krijg je automatisch een Property code, behorend bij deze gemaakte Account. Voor je Property wordt een ‘Tracking-ID’ gegenereerd. Deze Tracking ID (of Google Analytics Account ID) begint met UA en dan gevolgd door 9 cijfers.

Google Analytics UA code toevoegen aan WordPress website

Het toevoegen van de code is afhankelijk van de de WordPress plugin die je gebruikt. Lees de onderstaande handleidingen:

Wanneer werkt Google Analytics

De gegevens zouden binnen enkele dagen in uw property moeten verschijnen. Het verzamelen van gegevens voor een eigenschap begint zodra iemand de eigenschap in een zoekconsole-account toevoegt, zelfs vóór de verificatie. De gegevensverzameling gaat door zolang een gebruiker die eigenschap in zijn account heeft, ongeacht of hij een geverifieerde eigenaar heeft of niet.

Als uw property enkele dagen na de verificatie geen gegevens heeft, is het mogelijk dat de site niet is gezien in Google Search, of dat u de verkeerde URL heeft opgegeven. Bijvoorbeeld, u heeft http in plaats van https opgegeven voor uw URL-prefix property.


Meer handleidingen en tips over Google analytics