Pagina-ID bericht-ID categorie ID vinden in WordPress handleiding

In deze handleiding leg ik uit hoe je snel de verborgen pagina-ID, bericht-ID of Categorie-ID kunt vinden in WordPress.

Wat is een WordPress-pagina-ID en bericht-ID?

WordPress geeft elk deel van de inhoud op je site een eigen uniek ID-nummer. ID staat voor Identification Number (identificatienummer). Dit is een uniek getal waardoor de WordPress database van je website kan zien om welk bericht, pagina, categorie, tag, reactie, afbeelding of gebruiker het gaat. Wanneer WordPress iets wil laten zien, gebruikt het het ID-nummer om elk specifiek stuk inhoud te vinden. Als je specifieke inhoud wilt opvragen, kan het handig kan om te weten hoe je ID’s van WordPress-pagina’s, berichten en categorieën kunt vinden.

WordPress pagina-ID en bericht-ID zoeken en vinden

Als je WordPress al geruime tijd gebruikt, kom je op een gegeven moment een situatie tegen waarin je een WordPress-pagina-ID of post-ID moet vinden. In WordPress is het niet bijzonder duidelijk waar je de ID voor berichten en pagina’s kunt vinden. Pagina- en post-ID’s kunnen handig zijn wanneer je plug-ins gebruikt en als je met code werkt.

In dit artikel leer je hoe je de ID voor de verschillende stukken inhoud op je WordPress-website kunt vinden, evenals enkele algemene manieren waarop je die ID’s op je site kunt gebruiken.

Voorbeelden wanneer je pagina-ID nodig hebt


WordPress Categorie ID vinden

Deze techniek werkt voor het vinden van de categorie-ID:

  • Log in op uw WordPress-site.
  • Klik in het linkermenu op Berichten > Categorieën en vervolgens op een categorie. In de onderstaande afbeelding is de titel “Portfolio”.
  • Klikken om de pagina-ID te vinden
  • De categorie-ID is verborgen in de URL. Zoek naar ‘category=’ en het nummer rechts ervan is uw pagina-ID. In de onderstaande afbeelding is de ID van de categorie 13.

wordpress categorie id pagina id bericht id tag id vinden achterhalen


WordPress Pagina ID en bericht ID vinden

Deze techniek werkt zowel voor de bericht-ID van uw pagina-ID. De werkwijze lijkt op die van het vinden van een categorie.

  • Log in op uw WordPress-site.
  • Klik in het linkermenu op Pagina’s of berichten en vervolgens op de titel van de webpagina.
  • Klik om de pagina-ID te vinden zoals hierboven omschreven bij de categorie
  • Zoek naar ‘post=’ en het nummer rechts ervan is uw pagina-ID.

ID’s in WordPress vinden met behulp van een plugin

Als je een overzicht wilt hebben in WordPress waar je direct alle ID’s kunt zien, dan kun je de plugin Reveal IDs gebruiken. Je ziet dan een aparte kolom in je overzichten met de ID’s. Zie voorbeeld hieronder:

wordpress gebruiker id pagina id bericht id vinden met wordpress plugin


WordPress gebruiker ID vinden

Deze techniek werkt ook voor de ID van de WordPress gebruikers. Je kan de bovenstaande handleiding en werkwijze gebruiken.


Afbeeldingen ID vinden in de mediabibliotheek

Elke afbeelding in de mediabibliotheek heeft ook een ID. Deze bovenstaande techniek werkt ook voor de ID van afbeeldingen in de mediabibliotheek.

Meer over berichten en categorieën