European Accessibility Act Europese Toegankelijkheidwet

Logo cursus traing wordpress

European Accessibility Act Europese Toegankelijkheidwet

Nieuwe Europese Toegankelijkheidswet in 2025

Toegankelijke digitale producten zijn belangrijk, maar bestaande producten worden niet automatisch toegankelijk gemaakt. In de praktijk blijkt dat organisaties pas werk maken van digitale als zij daartoe verplicht zijn. Dat is jammer, zeker als je bedenkt dat er in Nederland meer dan 4 miljoen mensen met een handicap zijn.

Momenteel bestaat er alleen voor (semi-)overheidsinstellingen in Nederland een wettelijke verplichting tot digitale toegankelijkheid. In dit artikel vindt u meer informatie over deze wetgeving. De wetgeving zal echter in de nabije toekomst veranderen, zodat ook (kleinere) bedrijven onder de verplichting zullen vallen. In dit artikel leest u meer over de toekomstige digitale toegankelijkheidsverplichting die voortvloeit uit de Europese Toegankelijkheidswet.

Wat is de Europese toegankelijkheidswet?

In Nederland leven 4 miljoen mensen met een handicap, maar in Europa zijn dat er 135 miljoen. Dit aantal zal toenemen naarmate de bevolking ouder wordt. Om onlineproducten en -diensten voor alle Europeanen toegankelijk te maken, is de Europese toegankelijkheidswet opgesteld. De European Accessibility Act (EAA), of Europese toegankelijkheidswet in het Nederlands, is een pan-Europese digitale toegankelijkheidswetgeving.
De LR bestaat uit algemene toegankelijkheidswetten die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het doel van deze internationale wet is de wetgeving inzake digitale toegankelijkheid in de hele Europese Unie te harmoniseren.

Het doel van de Europese toegankelijkheidswet

Voor mensen met een handicap betekent de EAA dat het gebruik van producten en diensten in de hele Europese Unie wordt vergemakkelijkt. Daarnaast zouden ook zaken als de (internationale) arbeidsmarkt, onderwijs en vervoer van dit initiatief moeten profiteren. Op die manier moeten mensen met een handicap in de hele Europese Unie dezelfde kansen krijgen als mensen zonder handicap.

Wegnemen van digitale belemmeringen

De EU vindt dat het wegnemen van digitale belemmeringen voor mensen met een handicap niet alleen deze mensen, maar ook het bedrijfsleven in de EU moet helpen. De EU is van mening dat meer standaardisatie in digitale communicatie de internationale handel zal vergemakkelijken. Het is ook belangrijk dat meer Europeanen vanaf 2025 toegang hebben tot digitale diensten en producten.
Dit heeft twee voordelen.

 • Ten eerste zal de arbeidsmarkt als geheel groeien, aangezien meer mensen in staat zullen zijn vacatures te vervullen.
 • Bovendien zal de groep consumenten die digitale producten en diensten kan kopen ook groeien, aangezien meer mensen gebruik kunnen maken van de diensten. Volgens de Europese Unie is het dus een win-winsituatie.

De European Accessibility Act (EAA) is in juni 2019 door de EU-lidstaten aangenomen. In de volgende stap, in juni 2022, moeten alle lidstaten de European Accessibility Act (EAA) hebben vertaald en in hun nationale wetgeving hebben opgenomen. Vanaf juli 2025 wordt de Europese toegankelijkheidswet daadwerkelijk van kracht.

Waarin voorziet de Europese toegankelijkheidswet?

De beoogde voordelen zijn duidelijk, maar hoe zal de Europese Unie deze bereiken? Er is een lijst opgesteld van producten en diensten die de EU van groot belang acht voor mensen met een handicap. Ook producten en diensten met zeer uiteenlopende toegankelijkheidseisen in de EU zijn in de lijst opgenomen. Hieronder vindt u een lijst van producten en diensten waarop de Europese toegankelijkheidswet van toepassing zal zijn:

 • Computers en besturingssoftware
 • Elektronische boeken
 • Webwinkels
 • Geldautomaten, loketten en incheckautomaten
 • Smartphones
 • Televisies voor digitale televisiediensten
 • Telecommunicatiediensten, zoals de apps en websites van uw provider
 • Online en offline diensten in verband met vervoer, zoals ticketautomaten, apps en websites
 • Alle financiële diensten, zoals online bankieren

Alle producten en diensten in de bovenstaande lijst moeten volledig bruikbaar zijn voor alle Europeanen, ook voor mensen met een handicap. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen in de EU of buiten de EU vervaardigde producten. Alle producten die hier worden verkocht moeten aan deze eis voldoen.


Meer weten over European Accessibility Act Europese Toegankelijkheidwetof info?

Wil je meer weten? Veel lezers met interesse in European Accessibility Act Europese Toegankelijkheidwet bekeken ook de onderstaande artikelen:


Meer halen uit je websites

Wil je meer halen uit je WordPress sites en webshops dan nu?
Overweeg dan de volgende trainingen en adviezen:

Scroll naar boven