Europese en Nederlandse regelgeving en richtlijnen WordPress websites

De EU en de Nederlandse overheid hebben regels en richtlijnen opgesteld voor websites. Het gaat om WCAG 2.0 en EN301549. Deze gelden voor (semi-)overheidswebsites.

Mensen met een functiebeperking zijn vaak ook beperkt in het gebruik van Websites. Internationaal heeft de W3C al richtlijnen voor websites opgesteld. Daarnaast hebben de EU en de Nederlandse overheid regels en richtlijnen opgesteld. Websites van de overheid moeten vanaf 23 september 2018 voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijke websites. Dit geldt ook voor WordPress websites.
De richtlijnen zijn vastgelegd in de standaarden EN301549 en WCAG 2.0. Vanaf 23 september 2020 geldt deze wettelijke verplichting ook voor alle websites van de (semi-)overheid.

EN301549 en WCAG 2.0 | wetgeving en richtlijnen

Om de digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking te garanderen, zijn er Europese richtlijnen vastgelegd. Deze wetgeving vind je onder nummer EN301549. Deze richtlijnen beschrijven de toegankelijkheid van allerlei ICT-toepassingen (hardware, software, apps), waaronder websites.
Het hoofdstuk over Nederlandse richtlijnen voor webtoegankelijkheid van websites heet WCAG 2.0. WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. De richtlijnen van WCAG 2.0 gelden dus voor ook voor WordPress websites.
Europese richtlijn | Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
Europese richtlijn | EN301549


WCAG 2.0 | niveau A, AA of AAA

De WCAG 2.0 bestaat uit 3 niveau’s:
– Niveau A
– Niveau AA
– Niveau AAA
Niveau A is relatief eenvoudig. AA is al ingewikkelder, en AAA is ronduit complex. Niveau AA nodig is om te voldoen aan de wettelijke eis voor overheidswebsites.


Toegankelijkheidsverklaring

Een bijkomende eis voor (semi-)overheidswebsites om te voldoen aan de nieuwe regelgeving voor toegankelijkheid is het publiceren van een toegankelijksheidsverklaring op je website.
Dit is een aparte pagina op je website waarop je uitlegt dat je website toegankelijk gemaakt is volgens de richtlijnen.
Voorbeeld van een toegankelijkheidsverklaring


WordPress laten voldoen aan WCAG 2.0

WordPress is een goede basis om je website te laten voldoen aan WCAG 2.0. Er zitten wel wat addertjes onder het gras. Het is wel voer voor gevorderden en vraagt kennis van webdesign en programmeren. Je kan ook de onderstaande handleiding raadplegen om te zien wat er allemaal bij komt kijken om je website toegankelijk te maken voor blinden, slechtzienden, kleurenblinden en doven.